joao-silas-51725-unsplash.jpg

Böcker

 

Böcker


26552873-ybdbn.jpg

I GUDS NAMN
om våld och politik i islam
2018 Fri tanke

Vad motiverar religiöst våld och terror inom islam? Religiös politisk aktivism, både med och utan våld, har blivit en del av vardagen i både Mellanöstern och i Europa. Förenklade påståenden om religioners för- och nackdelar blockerar förståelsen för hur det religiösa meningsskapandet produceras och hur det kan leda till att människor kan uppfatta förtryck eller bestialiska mord som moraliskt försvarbara gärningar.

Eli Göndör förklarar I Guds namn hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur islam blir politiskt aktiva eller våldsbenägna. Syftet är att öka förståelsen; inte att öka acceptansen. Ökad förståelse är nämligen helt avgörande för att kunna bekämpa fenomenet och samtidigt garantera att oskyldiga inte misstänkliggörs.

I Guds namn är en intellektuell bottenplatta om muslimskt religiöst meningsskapande som alla politiker och samhällsintresserade bör läsa och ta till sig.
- Magnus Ranstorp, docent, forskningsledare vid CATS, Försvarshögskolan samt Quality Manager inom EU:s Radicalisation Awareness Network - Center of Excellence.

Boken bidrar till förståelsen för hur intoleranta, auktoritativa religiösa tolkningar kan uppstå inom islam vid vissa tillfällen och varför de kan tilltala vissa människor under vissa omständigheter.
- Göran Larsson, professor i religionsvetenskap Göteborgs universitet.

 

 
Muslimer i Sverige.png

muslimer i sverige
2018 timbro

Vad innebär det att leva som muslim i Sverige? Kan islam bli lika svenskt som midsommar och Lucia eller är muslimer dömda att ständigt förhandla mellan sin religion och sin nationalitet? Hur påverkas identiteten av samhällets fördomar och attityder?

I denna antologi reflekterar 18 svenska muslimer kring frågor om identitet och religion.

Boken inleds med ett förord av Eli Göndör och avslutas med ett slutord av Göran Larsson.

 

 
religionskollision.png

Religionskollision
Majoritet, minoritet och toleransens gränser
2017 Timbro

Minoritetens anpassning och majoritetens tolerans. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det istället är två majoritetskulturer som möts?

Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer oftast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak. I Religionskollision lyfter Eli Göndör fram minoritetserfarenhetens betydelse för integrationen.

Eli Göndörs bok placerar sig mitt i vår alltmer polariserade och infekterade samhällsdebatt. Med sitt karaktäristiskt rättframma sätt lyfter han in majoritets – eller minoritetserfarenhet som ett nytt teoretiskt bidrag till några av samtidens viktigaste frågor om religion, integration och politisk kultur i dagens Sverige. Med utgångspunkt i internationell samhällsforskning navigerar Göndör mellan de extremer som präglar integrationsdebatten. Hans bok är ett försök att mejsla ut en handfast analys av dagens integrationsutmaningar på vilken konstruktiva lösningar kan byggas. Religionskollision är driven, klartänkt och konfrontativ och lär inte lämna någon oberörd.
- David Thurfjell, professor i religionsvetenskap

 

 
bruden är vacker men har redan en man.png

en bok om ingmar karlssons
bruden är vacker men har redan en man
2013 hydra

Denna bok är en kritisk granskning av Ingmar Karlssons Bruden är vacker men har redan en man, Sionismen – en ideologi vid vägs ände? (2012).

För första gången offentliggörs utlåtandet av Wahlström & Widstrands fackgranskare Docent Sune Persson. Dessutom är det första gången som en sammanfattning publiceras av författaren Göran Rosenbergs samtal med Ingmar Karlsson om hans bok under bokmässan 2012.

I boken finns recensioner av Fredrik Meiton, doktorand i historia vid New York University, Svante Lundgren, universitetslektor i judaistik vid Lunds universitet och Eli Göndör fil.dr. i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Torbjörn Jerlerups granskning av Ingmar Karlssons citat och källor på bloggen Frihetssmedjan, är omarbetade speciellt för denna bok.

Förordet är skrivet av Peter Luthersson Docent i litteraturvetenskap, verksam vid Ax:son Johnson-stiftelsen, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis.
Avslutar denna volym gör Nathan Shachar, prisbelönt författare och journalist.
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd.

 

 

religionen i demokratin
ett politiskt dilemmas återkomst
2013 timbro

Hör religion och politik ihop? I Europa är den bestämda uppfattningen att så inte är fallet och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildningsnivå.

Men religionen har inte försvunnit. Snarare har den förändrats till att mer än på länge vara närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Därmed har också en ny situation uppstått. Å ena sidan försöker västerländska demokratier upprätthålla principen att skilja politik och religion åt. Å andra sidan bygger demokrati på att människor organiserar sig och med stöd av yttrandefriheten framför sitt budskap. I princip är det en outtalad invit även till religiösa grupper att organisera sig politiskt för att värna sina intressen. Ett nytt politiskt dilemma har uppstått.

I denna antologi skriver en rad namnkunniga skribenter om religionens förändring och plats i politik och samhälle. Bland dem Susanne Wigorts Yngvesson, Nathan Shachar, Torbjörn Elensky, Lars Dencik, Thomas Gür, Andreas Ekström, Andreas Johansson Heinö och Eli Göndör, som även är redaktör för antologin.

 

 

jag har mina känslor och mitt förstånd
muslimska kvinnor i israel
2012 atlantis

Sjutton procent av Israels medborgare är muslimer. Ungefär 600 000 av dem är kvinnor. Muslimska kvinnor i Israel studerar längre, gifter sig senare och föder färre barn än vad deras mödrar gjorde. Samtidigt identifierar sig allt fler muslimska kvinnor i Israel som religiösa. Med några av dessa kvinnor har Eli Göndör samtalat för att fördjupa förståelsen för hur deras religiösa föreställningar är kopplad till deras vardag, till ett allt bättre, självständigare och modernare liv. Genom en historisk återblick och ett statistiskt underlag förankras kvinnorna i ett historiskt och socialt sammanhang.

Boken är en populärvetenskaplig bearbetning av Eli Göndörs doktorsavhandling i islamologi, Muslimska kvinnor i Israel: Religionens roll i vardagslivets förflyttningar.

Förord av Leif Stenberg, professor vid Cemtrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet.
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd.

 

 

sionismen
en antologi
2009 atlantis

Sionismen är en av vår tids mest ifrågasatta och omdiskuterade ideologier. Den har sin upprinnelse i längtan efter en judisk stat som lösning på förföljelser av judar under årtusenden. Men vad innebär egentligen sionism? Svaret är inte sionisterna själva eniga om. Inte ens var Israel skulle ligga undgick debatt. I anslutning till Israels 60-årsjubileum publiceras denna antologi med sionistiska tänkares idéer och visioner.

Ambitionen är att läsaren själv skall få stifta bekantskap med olika sionistiska ideologier. Boken är den första i sitt slag på svenska och har ett förord skrivet av den bekante israeliske författaren A.B. Yehoshua. Den vänder sig till en allmänt intresserad läsekrets och kan dessutom med fördel användas av studenter på gymnasium och vid universitet.

Det är en på flera sätt överraskande bok. För trots att åtminstone Eli Göndör har gjort sig känd som proisraelisk debattör/.../så är Sionismen en alldeles utmärkt balanserad introduktion till detta infekterade ämne. Inte minst värdefullt är att redaktörerna också presenterar generösa utdrag ur sionistiska förgrundsgestalters egna texter.
- Per Jönsson i Dagens Nyheter 18 mars 2009

...som helhet en utomordentlig översikt över en av vår tids mest kontroversiella ideologiska och politiska yttringar.
- Lennart Berntson i Svenska Dagbladet 25 maj 2009.

Antologin är sammanställd av Eli Göndör och Patrik Öhberg.
Boken tilldelades kulturrådets litteraturstöd.